chat

(VDO) โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ คุณชัยชนะ นุชแนวนุ่ม (น้องสนุ๊ก)

 

 

     หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ กับ รพ.ยันฮี “น้องสนุ๊ก” และคุณแม่จะเล่าถึงประสบการณ์ในการผ่าตัดรักษาปากแหว่ง-เพดานโหว่ ซึ่งได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไปดูกันว่า “น้องสนุ๊ก” ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง