chat

(VDO) เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

     โรงพยาบาลยันฮี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการจัดการโรงพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 23 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา