chat

(VDO) เยี่ยมชม บริษัท Nihon Keiei Group ประเทศญี่ปุ่น

 

 

     เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา คณะผู้เยี่ยมชมจาก บริษัท Nihon Keiei Group ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และโรงเรียนยันฮีบริบาล รพ.ยันฮี พร้อมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานและผู้สนใจ ด้วยความยินดีค่ะ