chat

(VDO) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

    เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนิสิตสาขาภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ 4 จาก ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการทำงานจากประสบการณ์จริงของล่ามภาษาอาหรับ และอาจารย์แพทย์ จาก ม.เชียงใหม่ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เข้าศึกษาการใช้เครื่องตรวจ Stroboscope เพื่อเตรียมเปิดศูนย์ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รพ.ยันฮี ยินดีต้อนรับผู้สนใจศึกษาดูงานทุกท่านค่ะ