chat

(VDO) เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.ยันฮี รักษาฟรี ปีละ 100 ราย ตอนที่ 4

 

     เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลยันฮีผ่าตัดรักษาฟรี ปีละ 100 ราย ในโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 19 http://th.yanhee.net/NEWS_VIEW/TH/84 เติมรอยยิ้ม เติมความสุขให้เด็กไทย “เพียง 1 แชร์ของคุณ ก็สามารถบอกต่อสร้างบุญสร้างกุศล” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ โทร 1723