chat

(VDO) เชิญร่วมสัมมนา FTM โดย คุณกุ๊ก ทัศน์ยา บุญประดิษฐ์

 

     โรงพยาบาลยันฮี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 17.00 น.