chat

(VDO) เชิญชวนเข้าร่วมห่างไกลโรคฮิตคนเมือง

 

     เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่คุณไม่ควรมองข้าม ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ขอเชิญคนรักสุขภาพและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ห่างไกล..โรคฮิตคนเมือง” งานนี้ฟรี!! ซึ่งมีการให้ความรู้โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม inter 1 ชั้น 15 รพ.ยันฮี

ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/MtU9h9 
หรือติดต่อแผนกส่งเสริมการตลาด 
โทร. 02-879-0300 ต่อ 57979 ,57980

หัวข้อการบรรยาย

– ผจญ (โรค) “คนเมือง”…ที่คุณไม่เคยรู้
โดย นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล 
แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม

– “ป่วยได้ก็หายได้ ด้วยตัวเราเอง”
โดย นพ.วัสสะ วัชรากร 
แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง สาขาแพทย์ทางเลือก (Detox & Chelation) 
เจ้าของเพจ “สุขภาพดีไปกับหมอฟลุ๊ค”

Workshop พิเศษ!!

– เลือกอาหารสุขภาพ กินอย่างไรไม่แก่เร็ว
โดย คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์ , 
คุณผาลิกา เฉลิมวรพงศ์ นักกำหนดอาหาร 
ภญ.ชลธิดา ด่านดำรงรักษ์, ภญ.มยุริน ฤทธิเดช

– เท้านั้นสำคัญไฉน 
โดย คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์, 
คุณมานิสา คนมั่น นักกายภาพบำบัด