chat

(VDO) ร่วมต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต กับโครงการ “ให้เลือดให้ชีวิต” รพ.ยันฮี ครั้งที่ 32

 

     ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี ในโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 32 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15