chat

(VDO) รพ.ยันฮี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 32

 

     โรงพยาบาลยันฮี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 32