chat

(VDO) มหกรรม Yanhee IC Day 2016 โรงพยาบาลยันฮี

 

     ประมวลภาพบรรยากาศงาน “YANHEE IC DAY 2016” ณ ห้องประชุม inter1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาบรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ