chat

(VDO) ภาพบรรยากาศโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต”ครั้งที่ 32

 

     ภาพบรรยากาศโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต”ครั้งที่ 32 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ