chat

(VDO) บรรยากาศการจัดงานสัมมนา “เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย (FTM)”

 

     บรรยากาศความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาพิเศษ “เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย (FTM)” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา จัดโดยโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการแปลงเพศจากหญิงเป็นชายตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสำเร็จ