chat

(VDO) ซ้อมแผนโรคระบาดที่ติดต่อได้ง่าย

 

     รพ.ยันฮี ได้ทำการซ้อมแผนรับมือโรคระบาดที่ติดต่อง่าย ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มารับบริการ