chat

(VDO) จุดจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

     จุดจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช