chat

(VDO) งามสัมมนาครรภ์คุณภาพ ตอน การอาบน้ำลูกน้อย

 

   มาดูพี่พยาบาล หัวหน้าแผนกทารกแรกเกิด คุณสุดารัตน์ เอกจิตร “สาธิตการอาบน้ำลูกน้อยอย่างถูกวิธี” ในงานครรภ์คุณภาพครั้งที่ผ่านมา ว่าแล้วคุณแม่เตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำลูกน้อยให้พร้อม แล้วไปทำตามคำแนะนำกันค่ะ