chat

(VDO) งานสัมมนาครรภ์คุณภาพ หัวข้อเรื่อง อาหารที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวน้อย

 

   กิจกรรมครรภ์คุณภาพ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.60 ที่ผ่านมากับการบรรยายในหัวข้อ อาหารที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวน้อยตามวัย และกิจกรรมการ workshop ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 รพ.ยันฮี