chat

(VDO) คุณหมอสุกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมนานาชาติ

 

     เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นพ.สุกิจ วรธำรง แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการแปลงเพศหญิงเป็นชาย รพ.ยันฮี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมการบรรยาย หัวข้อเรื่อง การแปลงเพศหญิงเป็นชาย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The FRESH III International Workshop ณ รพ.รามาธิบดี ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก