chat

(VDO) ขับกล่อมความสุขผ่านบทเพลง ศูนย์ผู้สูงอายุยันฮี

    วันนี้เรามาขับกล่อมความสุขผ่านบทเพลงให้คุณตาคุณยายกันค่ะ เพราะ “รอยยิ้มของพวกท่าน คือแรงผลักดันของพวกเรา”