chat

(VDO) ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 32

 

    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี ในโครงการ “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 32 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15