chat

(VDO) ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโหิต “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 33 รพ.ยันฮี

 

    โรงพยาบาลยันฮี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับกิจกรรม “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา