chat

(VDO) การให้ความรู้เรื่องรากเทียม โดย ทพ. อำนวย สันติวิภานนท์ รพ.ยันฮี

 

    ปัญหาการสูญเสียฟันแท้จะหมดไป ด้วยการเติมเต็มยิ้มสวยด้วย “รากฟันเทียม” ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม. http://th.yanhee.net/Special_Center_D…