chat

(VDO) การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน

 

     บรรยากาศกิจกรรม DM Clinic เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยมีการให้ความรู้ด้านโภชนาการ การดูแลแผลที่เท้า ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และมีกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ซึ่งทาง รพ.ยันฮี มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ป่วยค่ะ