chat

(VDO) การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีโดย ทพญ สิริวรรณ ตันจันทร์พงศ์ รพ.ยันฮี

 

ไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดฟันได้เป็นอย่างดี