(VDO) การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีโดย ทพญ สิริวรรณ ตันจันทร์พงศ์ รพ.ยันฮี

 

ไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำความสะอาดฟันได้เป็นอย่างดี

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons