chat

(VDO) การแปรงฟันที่ถูกวิธีโดย ทพญ สิริวรรณ ตันจันทร์พงศ์ รพ.ยันฮี

 

     ฟันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาฟันให้แข็งแรง โดยเริ่มจากวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม รพ.ยันฮี http://th.yanhee.net/Special_Center_D…