chat

(VDO) การบรรยายเรื่องการรักษาเส้นเลือดขอด โดย นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาร

 

    นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์เส้นเลือดขอดและกำจัดขน รพ.ยันฮี ได้รับเกียรติให้ไปบรรยายและสาธิต เรื่อง การรักษาเส้นเลือดขอด ด้วยวิธีการฉีดยา เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก