chat

(VDO) การถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

คณะแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงาน โรงพยาบาลยันฮี ร่วมพิธีถวายสักการะ แสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลยันฮี ทั้งนี้คณะแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันกล่าวคำแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับประชาชนชาวไทย