chat

รายละเอียดการลงทะเบียนจองรับวัคซีน โควิด19

โรงพยาบาลยันฮี ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริการฉีดวัคซีนที่จัดสรรจากภาครัฐให้กับคนไข้ของโรงพยาบาลยันฮี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกลุ่มที่สามารถจองสิทธิ์ได้ คือ

👉ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
👉ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่
– โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง,โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคไตเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคมะเร็งทุกชนิด
– โรคเบาหวาน และโรคอ้วน (น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม)
👉เฉพาะผู้ที่มีประวัติการรักษากับ โรงพยาบาลยันฮี เท่านั้น

ทั้งนี้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ตามวันและเวลาที่ผู้ป่วยได้นัดหมายไว้

ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

  1. Line OA หมอพร้อม
    • ค้นหาคำว่า “หมอพร้อม” ในบัญชีทางการ (Official Account) บน Line Application เมื่อเจอแล้วให้กดเพิ่มเพื่อน หรือคลิกที่นี่
  2. Mobile application หมอพร้อมโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android
    • สมาร์ตโฟน แอนดรอยด์ เข้าไปที่ Google Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปฯ แล้วพิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” ในช่องค้นหา จากนั้นกด “ติดตั้ง” หรือ “install” หรือคลิกที่นี่
    • ไอโฟน ระบบ IOS เข้าไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดแอปฯ แล้วพิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” ในช่องค้นหา จากนั้นกด “ติดตั้ง” หรือ “install” หรือคลิกที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม 1-4

1. กด “ลงทะเบียน” หรือ “กดลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม”

2. กด “ยอมรับ” ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE OA หมอพร้อม

3. กด “ยินยอม” ให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือน

4. กด “รับทราบ” คำชี้แจงการรับวัคซีนโควิด19

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม 5-8

กรณีที่ 1 เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และมีข้อมูลในระบบ

5. ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด จากนั้นกด ถัดไป

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดบันทึก

7. ปรากฏหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกดปิดได้ หรือดูข้อมูลบัญชี

8. จะปรากฏข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม 9-13

กรณีที่ 2 เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีข้อมูลในระบบ

9. ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด จากนั้นกด ถัดไป

10. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริงและกดถัดไป

11. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดบันทึก

12. ปรากฏหน้าจอยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกดปิดได้ หรือดูข้อมูลบัญชี

13. จะปรากฏข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม 14-16

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคแต่ไม่มีข้อมูลในระบบ

14. ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด จากนั้นกด ถัดไป

15. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริงและกดถัดไป

16. ปรากฏหน้าจอชี้แจง กด ปิด เพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก

ขั้นตอนการลงทะเบียนหมอพร้อม 17-19

กรณีที่ 4 เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป (อายุ 18 – 59 ปี)

17. ลงทะเบียนใช้งานโดยกรอก ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด จากนั้นกด ถัดไป

18. เลือกกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริงและกดถัดไป

19. ปรากฏหน้าจอชี้แจง กด ปิด เพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก

จองคิวฉีดวัคซีน

จองคิวฉีดวัคซีน 1-3

1. กดเมนูจองคิวฉีดวัคซีน โควิด 19

2. กด จอง

3. กด รับสิทธิ์

จองคิวฉีดวัคซีน 4-6

4. ทำแบบคัดกรอง และกดบันทึก

5. หน้าจอแสดงการยืนยันการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

6. กด ยินยอม

จองคิวฉีดวัคซีน 7-9

กรณี 1 โรงพยาบาลที่ใช้บริการประจำ

7. เลือกประเภทโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลที่ใช้บริการประจำ และ วัน-เวลาที่สะดวกมาฉีดวัคซีนเพื่อจองคิว และ กดยืนยัน

8. หน้าจอยืนยัน การจองฉีดวัคซีนสำเร็จ

9. ข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีนโควิด

จองคิวฉีดวัคซีน 10-12

กรณี 2 โรงพยาบาลตามจังหวัด

10. เลือกประเภทโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลตามจังหวัด จากนั้นเลือกจังหวัด และ วัน-เวลาที่สะดวกมาฉีดวัคซีนเพื่อจองคิว และ กดยืนยัน

11. หน้าจอยืนยัน การจองฉีดวัคซีนสำเร็จ

12. ข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีนโควิด

จองคิวฉีดวัคซีน 13-15

กรณี 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม

13. เลือกประเภทโรงพยาบาลเป็น ศูนย์ฉีดวัคซีนสนาม จากนั้นเลือกจังหวัด และ วัน-เวลาที่สะดวกมาฉีดวัคซีนเพื่อจองคิว และ กดยืนยัน

14. หน้าจอยืนยัน การจองฉีดวัคซีนสำเร็จ

15. ข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีนโควิด

ฟังก์ชันการทำงาน อื่น ๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Mohpromt


หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ โทร. 1723
📥 Facebook : ยันฮี โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม
📥 Live Chat
📥 Line : @yanheehospital