chat

Reaccredit JCI ครั้งที่ 4

banner-jci-2566

โรงพยาบาลยันฮี ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน Reaccredit ครั้งที่ 4 ก้าวขึ้นสู่ โรงพยาบาลคุณภาพระดับโลก JCI (Joint Commission International) ตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทเพื่อผู้รับบริการทุกท่าน

รพ.ยันฮี ให้บริการทางการแพทย์ ครอบคลุมการรักษาด้านสุขภาพ และความงาม ประสบการณ์กว่า 38 ปี ได้รับความไว้วางใจ จากชาวไทย และชาวต่างประเทศอย่างมาก เราให้ความสำคัญ ด้านความปลอดภัย และคุณภาพการรักษา มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ จากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ครบจบที่ยันฮี