chat

รพ.ยันฮี ผนึก ปตท. ร่วม MOU โครงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

“รพ.ยันฮี” จับมือ “ปตท.” นำ AI วินิจฉัยโรคทางทันตกรรมที่มีความแม่นยำสูงพลิกโฉมวงการทันตกรรมไทย

โรงพยาบาลยันฮี เดินหน้าลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำร่องโครงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อออกแบบการรักษาและวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม ซึ่งเป็น “โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก” ที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการรักษาโรคทางทันตกรรมของไทย

MOU-01
MOU-02
MOU-03

นำโดย ทพญ.สุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกรรมการบริหาร โรงพยาบาลยันฮี และ ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการเงิน และกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรม และธุรกิจใหม่ และ คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผน และพัฒนาธุรกิจใหม่

MOU-04
MOU-05
MOU-06

การร่วมลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำ AI มาใช้วินิจฉัยโรคทางทันตกรรม และสภาพช่องปากที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีกับคนไทยทุกคน