chat

ID Plastic Surgery Hospital Korea เยื่ยมชม รพ.

ID Plastic Surgery Hospital Korea

 

 เมื่อเร็วๆนี้ ทาง รพ. ยันฮี ได้ต้อนรับคณะแพทย์จาก ID Plastic Surgery Hospital Korea เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรของทาง รพ.  โดยมีหัวหน้าแผนกการตลาดต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประสานงานล่ามเกาหลีให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม