ตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19

เรียน ท่านผู้รับบริการที่ได้รับการยืนยันนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม กับ รพ.ยันฮี ในระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2564 ท่านสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

รพ.ยันฮี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ครบกำหนดตามที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ในเดือน สิงหาคม 2564 ตามวันนัดหมายต่อไป

โรงพยาบาลยันฮี มีความยินดี ที่ได้ดูแลทุกท่าน

โปรดติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของโรงพยาบาลยันฮีเท่านั้น
Line Official : @yanheehospital
Facebook : ยันฮี โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงาม
โทร.1723

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564