chat

5 ขั้นตอน ซื้อแพ็กเกจฟื้นฟูร่างกาย

banner-packget

packget
click-packget


ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับเฉพาะที่ศูนย์การรักษาและหัตถการตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการผ่อน 0% กับธนาคารได้
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  4. สามารถเข้ารับบริการได้ เป็นเวลา 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
  5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น
  6. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการได้ที่
  7. เงื่อนไขในการใช้บริการ หรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง