chat

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ ให้การช่วยเหลือ สองแม่ลูก หลังโดนทวงหนี้โหด

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกับ มูลนิธิปวีณาฯ ให้การช่วยเหลือ สองแม่ลูก หลังโดนทวงหนี้โหดสาดน้ำมันเดือด เป็นแผลฉกรรจ์ พร้อมให้การรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการรักษา

นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ยันฮี และ พญ.อรวรรณ โกสุมศุภมาลา ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ชำนาญการ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ให้การต้อนรับและตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อดูอาการ และวางแผนการรักษาสองแม่ลูกต่อไป

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่โรงพยาบาลยันฮีและมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์เหล่านั้น ได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข เป็นการช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจให้พวกเขา ได้มีพลังในการดำเนินชีวิตในสังคมได้ด้วยความมั่นใจขึ้น