โรงพยาบาลยันฮี รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลยันฮี  ขยายงานด้านการบริการผู้ป่วย  จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้