chat

โครงการ “ยิ้มสวยด้วยแพทย์” ปีที่ 22

ยิ้มสวยด้วยแพทย์ banner

โรงพยาบาลยันฮี ยินดีรับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เข้าร่วมโครงการ ทุกสัญชาติ เชื้อชาติ ปีละ 100 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในวัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 12 อาคารอินเตอร์ 3 ชั้น 13 โรงพยาบาลยันฮี โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ

เวลา 06.30 น.
  • ลงทะเบียนเด็กโครงการยิ้มสวยฯ ( ชั้น 1 อาคารอินเตอร์ 3 ) / ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน
เวลา 10.00 น.
  • พิธีกร กล่าวเปิดงาน
เวลา 10.05 น.
  • นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี กล่าววัตถุประสงค์ และรายงานประวัติโครงการยิ้มสวยฯ / คุณเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กล่าวถึงความร่วมมือในส่วนของภาครัฐ
เวลา 10.10 น.
  • คุณปวีณา หงสกุล ประธานโครงการฯ กล่าวเปิดโครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์ฯ / เก็บภาพเด็กและถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา 11.00 น. 
  • เด็กและผู้ปกครอง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.00 น.
  • เสร็จสิ้นพิธีการ

 

เกณฑ์การรับเข้าร่วมโครงการ
>> มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่
>> อายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 20 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
>> สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่พาบุตรหลานของท่านมา จำนวน 1 ฉบับ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ โทรศัพท์ : 1723 ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการยิ้มสวยฯ
? Line@     : @yanheehospital
? Messenger Facebook : http://m.me/YanheeHospital.YH

ยิ้มสวยด้วยแพทย์

ปากแหว่งเพดานโหว่

ประมวลภาพโครงการ “ยิ้มสวยด้วยแพทย์” ปีที่ผ่านมา