chat

โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ปีที่ 21

โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์

“ยันฮี” รักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ จนหายดีแล้วกว่า 1,578 คน

20 ปีแห่งความมุ่งมั่น เดินหน้าโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์” เผยรักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่จนหายดีแล้วกว่า 1,578 คน ยิ้มรับกำลังใจและยอดแชร์โครงการดีๆจากโลกโซเชียล แจงยอดค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ไปทั้ง 20 ปีกว่า 55 ล้านบาท ตั้งใจให้เมืองไทยไร้คนปากแหว่ง

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวโครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ประจำปี 2561 ว่า ทางรพ.ได้จัดโครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 แล้วถือเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่น่าภาคภูมิใจของรพ.เป็นอย่างยิ่ง โดยมีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,578 ราย และยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้หายเป็นปกติอย่างต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ 100 รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นพ.สุพจน์ กล่าวว่า โครงการนี้ ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น) เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับเด็กดังกล่าวในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้ามาทำการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้งบเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส คิดเป็นมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท

ในปีนี้ รพ.ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคุณปวีณา หงสกุลในฐานะมูลนิธิปวีณาหงสกุล และหน่วยงานในภาครัฐบาล โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้การช่วยเหลือและส่งเด็กพิการปากแหว่งเพดานโหว่มาให้รพ.อย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งการส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อทางOnline ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธารับรู้และช่วยกันส่งต่อข่าวสารอันเป็นกุศลนี้เป็นอย่างดี ทำให้ในปีที่ 21 นี้ มีผู้ติดต่อเข้ามาร่วมโครงการได้ตามเป้าหมาย และทางรพ.ยันฮี ยินดีจะรับเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ทุกคนเข้าโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะทยอยนัดมาพบแพทย์และผ่าตัดรักษาต่อไป

หลักเกณฑ์ในการรับเด็กเข้าร่วมโครงการนั้น ขอให้เป็นเด็กที่มีความพิการปากแหว่ง- เพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน อายุระหว่าง 3 เดือน – 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่สามารถผ่าตัดรักษาความพิการให้หายเป็นปกติได้ดีที่สุด หากผู้ที่สนใจทั่วไป หรือมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีเด็กพิการดังกล่าวอยู่ในความดูแลหรือพบเห็นเด็กพิการตามหลักเกณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงพยาบาลยันฮี โทร. 1723 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น.

สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการยิ้มสวยฯ โทร.1723 ต่อ 10145