chat

โครงการตรวจร่างกายได้ผลบุญ

โครงการตรวจร่างกายได้ผลบุญ

โรงพยาบาลยันฮี ได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน 40 แห่ง พร้อมธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ อีก 6 แห่ง ร่วมโครงการตรวจร่างกายได้ผลบุญ ปีที่ 11 ตรวจร่างกายใน ราคา 999 บาท สำหรับการตรวจ 10 รายการ โดยรายได้สมทบทุนโครงการ “60 พรรษา สยามราชกุมารี”