chat

เยี่ยมชมต้อนรับ HBO จากสถาบันโรคผิวหนัง

เยี่ยมชมต้อนรับ HBO

ยินดีต้อนรับ อาจารย์แพทย์และคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันโรคผิวหนังที่มาเยื่ยมชมดูงานที่ ศูนย์ Hyperbaric Oxygen (HBO) รพ.ยันฮี ทางเราหวังว่าความรู้และข้อมูลที่ทุกท่านได้รับในครั้งนี้จะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาในด้านการรักษาทางการแพทย์ต่อไปได้ในอนาคตนะคะ