chat

เยี่ยมชมต้อนรับจาก ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รพ.ยันฮี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “แผนกพัสดุเวชระเบียนและการจัดการโรงพยาบาล” เมื่อวันพุธที่ 3 เม.ย.62 ที่ผ่านมา