เตรียมความพร้อมคุณแม่ ตอน การดูแลลูกน้อยแรกคลอด


 ภาพบรรยากาศอบรมคุณแม่ 
เตรียมความพร้อมคุณแม่ เพื่อดูแลอีกหนึ่งชีวิต ตอน การดูแลลูกน้อยแรกคลอด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินเตอร์1 อาคาร Inter1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี 

Show Buttons
Hide Buttons