เชื่อมสัมพันธ์ไทย-คูเวต ยันฮี ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันชาติคูเวต

วันชาติคูเวต

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รพ.ยันฮี Dr.Isamael E. Naypa (ผอ.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ) นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง) นพ. กัมพล โซ่เจริญธรรม (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง) และ Mr.Chafik El Margoum (Arabic Team Leader) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 56 ปี วันชาติคูเวต ท่ามกลางเอกอัครราชทูตจากประเทศต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติมากมาย ณ โรงแรม Inter Continental Bangkok