เชิญชม FB LIVE การเก็บตัว ผู้เข้าประกวด “ยันฮีพรีเซนเตอร์2018”