chat

ออกบูทประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ปรับแผนชีวิตพิชิตโรคหัวใจล้มเหลว

ปรับแผนชีวิตพิชิตโรคหัวใจล้มเหลว


ทางโรงพยาบาลยันฮี ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์ งานบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
ปรับแผนชีวิตพิชิตโรคหัวใจล้มเหลว” ณ หอประชุม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปะอาชา รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี  โดยในงานได้มีการจัดเสวนา พร้อมทั้งแจกเอกสารให้ความรู้และของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้