chat

“บริษัทเชฟรอนประเทศไทยฯ ให้ความไว้วางใจศูนย์รักษาโรคอ้วนฯ โรงพยาบาลยันฮี ดูแลสุขภาพของพนักงานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน”

“แพทย์หญิงกัลยาณี พรโกเมธกุล”แพทย์ประจำศูนย์รักษาโรคอ้วนและศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลยันฮี ได้ให้การตรวจร่างกายเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้นแก่บุคลากรของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลยันฮีได้ให้บริการดูแลสุขภาพจำนวน 13 คน ผู้เข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนัก ประจำปี 2566 ระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน 2566 ภายใต้นโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรขององค์กรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป ได้เข้ารับการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

โดยเลือกใช้ยาฉีดควบคุมความหิวเป็นแนวทางหลักในการควบคุมน้ำหนักให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ทั้งนี้ ยาที่ใช้ฉีดควบคุมความหิว คือ “ลิรากลูไทด์” (liraglutide) ทำหน้าที่เลียนแบบฮอร์โมน GLP1 ที่มีในร่างกาย ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวและอิ่มได้นาน

โดยยาจะฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังตรงตำแหน่งหน้าท้อง ต้นขา หรือต้นแขน ฉีดเพียงแค่วันละ 1 ครั้ง ใช้เพื่อลดน้ำหนักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่มีโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว โปรแกรมการควบคุมน้ำหนักถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรค มีคุณภาพชีวิตที่ดีและทำงานได้อย่างมีความสุข

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ☎️ โทร: 1723 ต่อ 57934-5