chat

รับข่าวสารผ่านช่องทางไลน์

โรงพยาบาลยันฮีได้เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมร่วมทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจส่วนลด ถึงมือคุณลูกค้าผ่านระบบไลน์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1723

หรือกดปุ่ม   เพิ่มเพื่อน