chat

ยันฮีวิตามินวอเตอร์มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นพ.สิรภพ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการบริหาร บ.ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จก. พร้อมด้วยคุณบุญศรี พรหมดวง ฝ่ายการตลาดบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำนวน 665,000 ขวดให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ 30 แห่งทั้งในเขตกทม.และปริมณฑล อาทิ รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝายประชาสัมพันธ์

โทร.02-879-0300