chat

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนประจำปี 2558

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนประจำปี 2558


ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลยันฮี ได้เข้าพบกับคณะสื่อมวลชนในการ 
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน ประจำปี 2558 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อเร็วๆนี้