chat

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เตรียมความพร้อมก่อนคลอด

ภาพบรรยากาศ ความสำเร็จในอนาคตเริ่มจากวันนี้ เริ่มต้นดี เริ่มที่ภูมิต้านทาน ตอน “สิ่งที่คุณแม่ควรรู้เมื่อตั้งครรภ์” ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี