chat

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว รพ.ยันฮี ขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

รพ.ยันฮี ขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้ (ดีท็อกซ์)

      นพ.วัสสะ วัชรากร หัวหน้าแพทย์ ศูนย์ล้างลำไส้ (Detox) ประจำโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยโรงพยาบาลยันฮีมีนโยบายจะพัฒนาศูนย์การรักษาภายในโรงพยาบาลอย่างเนื่อง โดยปี 2560 มีแผนขยายศูนย์ล้างลำไส้ (Detox) รองรับกลุ่มเป้าหมายคนรักสุขภาพ โดยจะเพิ่มห้องDetox อีก 10 ห้อง จาก 23  ห้องเป็น 33 ห้อง ใช้งบฯทั้งสิ้น 10 ล้านบาท  เพื่อรองรับจำนวนผู้มารับบริการเฉลี่ยสูงถึงเดือนละ 1,600 ราย มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ 5% คาดปี 2560 จะเพิ่มเป็น 8-10% ปัจจุบันนี้ กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการมีทั้งคนไทยและต่างประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 75:25

      “การขยายห้องDetoxเพิ่ม เพราะการใช้ชีวิตของคนวัยทำงานในปัจจุบัน มีความเร่งรีบทำงานแข่งเวลา ทำให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพราะดูจากสถิติ คนวัยทำงาน เป็นกลุ่มที่มาใช้บริการสูงสุด”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดีท็อกซ์ โรงพยาบาลยันฮี