chat

ภาพบรรยากาศงานมหัศจรรย์แห่งโภชนาการ

งานมหัศจรรย์แห่งโภชนาการ


ภาพบรรยากาศ ยันฮีจัดงาน 
มหัศจรรย์แห่งโภชนาการ ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม Inter1 ชั้น15 อาคาร Inter1 ที่ผ่านมา โดยในงานได้มีให้ความรู้ทางด้านโภชนาการเด็กและ กิจกรรม WorkShop เต็มไปด้วยความรู้และความอบอุ่น